درگاه پرداخت اینترنتی نوین

درگاه پرداخت اینترنتی جهت فراهم نمودن امکان فروش اینترنتی کالا یا خدمات استفاده می‌شود. در این روش پرداخت وجه به صورت امن، از محل حساب دارنده کارت یا کارت‌های صادره از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو شبکه شتاب به حساب پذیرنده اینترنتی انجام می‌شود.