ویژگی های پروژه

نظرسنجی

ارانه خدمات در خصوص نظرسنجی از مشتریان شرکت تأمین سرمایه نوین به این شرکت

بازاریابی

ارانه خدمات در خصوص بازاریابی از مشتریان شرکت تأمین سرمایه نوین به این شرکت

ارتباط با مشتریان

پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات مشتریان عادی و استفاده کنندگان از خدمات شرکت تأمین سرمایه نوین

مهارت ها و تکنولوژی ها

شرکت سلام مهر با داشتن آخرین فناوری های روز دنیا در خصوص CRM و کارشناسان خبره همچنین با دسترسی به پایگاه داده های مشتریان شرکت تأمین سرمایه نوین با تهیه و تدوین گزارش های داده کاوی آن ، در خصوص طراحی ، توسعه و بازاریابی ، نظرسنجی و ارتباط با مشتریان عادی و شرکتی در راستای بهبود و توسعه عملکردی به این شرکت خدمات شایانی ارائه نموده است.

توسعه
بازاریابی
نظرسنجی
ارتباط با مشتریان
0
روز کار
0
متخصص
0
قرارداد
0
پاسخگویی در روز

سایر اطلاعات

ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان عادی و استفاده کنندگان از خدمات شرکت تأمین سرمایه نوین در خصوص :

  • راهکارها و خدمات تامین سرمایه نوین
  • تأمین مالی
  • مدیریت دارایی
  • مشاوره مالی