ویژگی های پروژه

نظرسنجی

ارانه خدمات در خصوص نظرسنجی از مشتریان لیزینگ اقتصادنوین به این شرکت

بازاریابی

ارانه خدمات در خصوص بازاریابی از مشتریان لیزینگ اقتصادنوین به این شرکت

ارتباط با مشتریان

پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات مشتریان عادی و استفاده کنندگان از خدمات لیزینگ اقتصادنوین

مهارت ها و تکنولوژی ها

شرکت سلام مهر با داشتن آخرین فناوری های روز دنیا در خصوص CRM و کارشناسان خبره همچنین با دسترسی به پایگاه داده های مشتریان لیزینگ اقتصادنوین با تهیه و تدوین گزارش های داده کاوی آن ، در خصوص طراحی ، توسعه و بازاریابی ، نظرسنجی و ارتباط با مشتریان عادی و شرکتی در راستای بهبود و توسعه عملکردی به این شرکت خدمات شایانی ارائه نموده است.

توسعه و بازاریابی
طراحی
نظرسنجی
ارتباط با مشتریان
0
روز کار
0
متخصصان
0
راهبری
0
پاسخگویی در روز

سایر اطلاعات

ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان عادی و استفاده کنندگان از خدمات لیزینگ اقتصادنوین در خصوص :

  • لیزینگ خودرو
  • لیزینگ تجهیزات
  • لیزینگ دفاتر کار اداری
  • پرداخت اقساط اینترنتی