برداشت وجه بدون کارت

بانک اقتصادنوین به منظور توسعه خدمات غیرحضوری و پاسخگویی به نیاز مشتریان امکان برداشت وجه بدون کارت از دستگاه خودپرداز را فراهم ساخت.
بدین منظور مشتری بانک اقتصادنوین می‌تواند با مراجعه به اینترنت بانک خود امکان برداشت وجه بدون کارت از دستگاه خودپرداز را برای خود و یا سایر افراد ایجاد کند.