ویژگی های پروژه

نظرسنجی

ارانه خدمات در خصوص نظرسنجی از مشتریان بیمه نوین به این شرکت

بازاریابی

ارانه خدمات در خصوص بازاریابی مشتریان بیمه نوین به این شرکت

ارتباط با مشتریان

پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات مشتریان عادی و استفاده کنندگان از خدمات بیمه نوین

مهارت ها و تکنولوژی ها

شرکت سلام مهر با داشتن آخرین فناوری های روز دنیا در خصوص CRM و کارشناسان خبره همچنین با دسترسی به پایگاه داده های مشتریان بیمه نوین با تهیه و تدوین گزارش های داده کاوی آن ، در خصوص طراحی ، توسعه و بازاریابی ، نظرسنجی و ارتباط با مشتریان عادی و شرکتی در راستای بهبود و توسعه عملکردی به این شرکت خدمات شایانی ارائه نموده است.

توسعه
بازاریابی
نظرسنجی
ارتباط با مشتریان
0
روز کار
0
متخصص
0
جوایز
0
پاسخگویی در روز

سایر اطلاعات

ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان عادی و استفاده کنندگان از خدمات بیمه نوین در خصوص :

  • مشاوره تخصصی به مشتریان بالقوه که درصدد خرید بیمه نامه هستند
  • راهنمایی پرداخت الکترونیکی اقساط بیمه نامه از طریق سایت بیمه نوین
  • راهنمایی پیگیری پرونده های درمانی از طریق سایت بیمه نوین
  • راهنمایی استعلام سوابق بیمه نامه از طریق سایت بیمه نوین
  • معرفی مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه نوین
  • معرفی شعب و مراکز پرداخت خسارت بیمه نوین