ویژگی های پروژه

نظرسنجی

ارانه خدمات در خصوص نظرسنجی از مشتریان شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان به این شرکت

بازاریابی

ارانه خدمات در خصوص بازاریابی از مشتریان شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان به این شرکت

ارتباط با مشتریان

پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات مشتریان عادی و استفاده کنندگان از خدمات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان

مهارت ها و تکنولوژی ها

شرکت سلام مهر با داشتن آخرین فناوری های روز دنیا در خصوص CRM و کارشناسان خبره همچنین با دسترسی به پایگاه داده های مشتریان شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان با تهیه و تدوین گزارش های داده کاوی آن ، در خصوص طراحی ، توسعه و بازاریابی ، نظرسنجی و ارتباط با مشتریان عادی و شرکتی در راستای بهبود و توسعه عملکردی به این شرکت خدمات شایانی ارائه نموده است.

توسعه و بازاریابی
طراحی
نظرسنجی
ارتباط با مشتریان
0
روز کار
0
متخصص
0
جوایز
0
پاسخگویی در روز

سایر اطلاعات

ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان عادی و استفاده کنندگان از خدمات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان در خصوص :

  • مزایدات برگذاری این شرکت
  • مناقصات برگذاری این شرکت
  • فروش این شرکت
  • سامانه های الکترونیکی این شرکت